"Avrupa Birliği ve Türkiye'de Jenerik İlaç Endüstrisi" Paneli

Açılış Konuşması (.pdf)  (.zip)
   Bülent Eczacıbaşı
   Yönetim Kurulu Başkanı,İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

"Avrupa Jenerik İlaç Endüstrisine Genel Bakış" (.pdf)  (.zip)
   Greg Perry
   Direktör, Avrupa Jenerik İlaç Birliği

"Jenerik İlaçların Teşvikinde Portekiz Modeli"(.pdf)  (.zip)
   Dr. Rui Santos Ivo
   Başkan, Portekiz İlaç ve Eczacılık Kurumu

"AB' ye Katılım ve ve Polonya Jenerik İlaç Pazarı"(.pdf)  (.zip)
   Cezary Sledziewski
   Başkan, Polonya İlaç İşverenler Sendikası

"Türkiye Jenerik İlaç Pazarı"(.pdf)  (.zip)
   Sedat Birol
   İlaç Grubu Koordinatörü, Eczacıbaşı Holding

"Jenerik İlaç Endüstrisi Üzerine Değerlendirmeler"(.pdf)  (.zip)
   Cengiz Celayir
   Başkan, Türkiye İlaç Sanayi Derneği